SWE ENG

Säkerhet

Med säkerhet ständigt i fokus

Säkerhet som begrepp är ständigt närvarande hos oss och utgör grundstenen i vårt bolag. Vi ser säkerheten som en naturlig del i vårt dagliga arbete och en möjlighet att upprätthålla och utveckla den höga nivå vi redan håller. Det gör att vi i vissa avseenden ställer högre krav på oss själva än det som regelverket kräver.

Regelbundet arbete med manualer

Kvaliteten på ett flygbolag kan i mångt och mycket mätas i arbetet med manualer. Manualer är något alla flygbolag arbetar med och där specificerar bolaget hur man efterlever de föreskrifter som finns. Dessa dokument uppdaterar och förbättrar vi ständigt med högre kvalitet som resultat. Detta arbete är inget vi gör avkall på utan något vi ständigt avsätter tid för.

Kontinuerlig pilotutbildning

Det är med stolthet vi kan säga att våra piloter är bland de bäst utbildade och tränade i branschen. Återkommande flygsimulatorträningar säkerställer att kunskaperna ständigt underhålls och utvecklas. För din och vår säkerhet.

Noga utvalda servicepartners

Servicen av våra flygplan är en viktig del av vår flygsäkerhet. Vi väljer noggrannt servicepartners som lever upp till de högt ställda förväntningar vi har på en serviceverkstad. Det ger dig som resenär en säker och behaglig resa och för oss ger det en säker arbetsplats.

#bluelinkjets

Bluelink på Instagram

Vår flotta

Titta närmare på våra plan

Kontakt

Vi är bara ett samtal bort