SWE ENG

Inför din resa

Varmt välkommen till oss på Bluelink Jets,
Inför din resa vill vi göra dig uppmärksam på följande:

Bluelink Jets följer Dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018.

Inför din resa kan Bluelink Jets behöva ta del av dina pass- och personuppgifter.

Syftet med behandlingen av pass- och personuppgifter är att uppföra passagerarlistor inför flygning. Uppgifterna används internt i vårt bokningssystem. Uppgifterna skickas också, där det krävs, på förhand till berörd passpolis, tull, samt handlingbolag på ankomst- och avreseflygplatser och eventuella underleveratörer.

Personuppgifter som kommer att behandlas är namn på resenär samt passinformation.

Uppgifterna sparas, om inget annat anges, i 6 månader efter avslutad resa.
Har du frågor om informationen, vänligen kontakta oss på operations(a)bluelink.se, eller via telefon på +46 (0)510 53 59 00.

Läs mer om vår ”Privacy policy”.

Klicka dig vidare här för att ta del av vår information om farligt gods

#bluelinkjets

Bluelink på Instagram

Vår flotta

Titta närmare på våra plan

Kontakt

Vi är bara ett samtal bort